۱۳۹۷-۱۱-۲۷

حسرت خوردن بر نگفتن ذکر و یاد خداوند

حسرت خوردن انسان در قیامت برای نگفتن ذکر و نبودن به یاد خداوند در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفته شده است.
۱min ۴۲۲

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

حدیث درباره فحش و ناسزا

پیامبر اکرم صلی الله درباره فحش و ناسزا، حدیثی فرموده اند و این کار را در همه موارد درست ندانسته اند.
۱min ۸۰۵

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

گناه شهادت دروغ

گناه شهادت دروغ بسیار زیاد است آنقدر که امام صادق علیه السلام در حدیثی این گناه را نامه ورود انسان به جهنم می دانند.
۱min ۵۱۴

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

استغفار در ماه رجب

در ماه رجب استغفار خوب است..اصلا شاید خیلی از وقت ها ما همین استغفرالله را بگوییم ..از ته دل…به فکرمان
۱min ۴۰۶

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

ثواب پول قرض دادن

قرض دادن از اعمال بسیار حسنه است که ثواب بسیار دارد. این موضوع را در حدیث پیامبر اکرم صلی الله می خوانیم.
۱min ۵۷۲

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

بهترین مردان از نظر اسلام

بهترین مردان از نظر اسلام چه کسانی هستند؟ آیا بهترین مردان کسانی هستند که ثروت زیادی داشته باشند یا اخلاق مهم ترین موضوع است؟
۱min ۳۳۹