بدترین مردم از نظر امام علی علیه السلام

بدترین مردم از نظر امام علی علیه السلام

بدترین مردم در کلام حضرت علی علیه السلام

 

بدترین مردم از دید مولای متقیان کیست؟

 

بدترین مردم کسانی هستند که در طاعت از خدا از مردم بترسند ولی در طاعت از مردم از خدا نترسند.

 

تفسیر :

به کسی می گویند چرا حجابت را رعایت نمی کنی؟ جوابت را می گوید: دوست دارم اما می ترسم بقیه منو امل بدونن!

 

به دیگری می گویند چرا نمازت را نمی خوانی؟ می گوید: می ترسم بقیه بگن وای چه مومن شدی!

 

به دیگری می گویند چرا اسراف می کنی و مدام لباس و وسیله جدید می خری! می گوید: می ترسم از بقیه عقب بمونم ‌‌..میترسم خونه اونا قشنگ تر شه از خونه من.. میترسم بد تیپ باشم مقابل اونا

 

و هزاران مدل دیگر از این ترس ها..که آن هم ترس از حرف انسان هایی نیست که درستکار و متقی هستند..

 

شخص از رفتن به هر جمعی نمی هراسد..از نشست و برخاست با هر آدمی نمی هراسد..از خوردن هر مالی نمی هراسد..به صرف آنکه خیلی ها انجام می دهند و اگر او انجام ندهد..بقیه درباره او فکرهای جور واجور می کنند… از آنها می ترسد اما از خدای خود..نمی ترسد

 

مراقب ترس هایمان باشیم