۱۳۹۷-۱۰-۲۸1min400

ثواب خواندن سوره قدر در نماز

ثواب خواندن سوره قدر در نماز
ثواب خواندن سوره قدر در نماز بسیار زیاد است؛ امام جواد علیه السلام این موضوع را در حدیث گرانقدری فرموده اند.

درباره ما


تماس با ما

تماس با ما هر زمانآخرین پست ها

۱۳۹۷-۱۰-۲۸احادیث معصومین

هنگام سختی ها و مشکلات در کار و زندگی توکل کنیم؛ ایستادگی و مقاومت در کار داشته باشیم تا خداوند مهربان همیشه یار و یاورمان باشد.

۱۳۹۷-۱۰-۲۸احادیث نبوی

مردم آزاری موجب از بین رفتن حقی از دیگران است.مردم آزار نمیفهمد که حق الناس را به گردن خود می اندازد. بدتر از او کسی است که مردم از انتقاد به او میترسند.