حدیث در مورد سپاسگزاری از خداوند

حدیث در مورد سپاسگزاری از خداوند

بخوانیم و تامل کنیم

مفهوم ساده ای است اما چقدر بسیاری از ما از آن دوریم..به فاصله ی زمین تا آسمان.

 

زیبایی ظاهری شان را به نمایش همه می گذارند..محبتی که خدا به آنها عطا کرده را به جای انکه سپاسگزاری کنند برای به نمایش گذاشتن و انحراف دیگران به کار می گیرند.

 

زیبایی هدیه ای است که باید شکر کنید..و اما زیبای باطن کجا و زیبای ظاهر کجا..

 

مال و اموال، خانه و ماشین، دانش و علم و بسیاری از موارد دیگر که لطف خداست و نعمت خداست را در جهت سپاس و ترویج دین خدا به کار بگیریم.

 

خدا را سپاس و ستایش کنیم در همه اوقات در همه روزها و هر نعمتی را در جهت الهی به کار گیریم. سپاسگزاری باید در لحظه لحظه ی زندگی انسان وجود داشته باشد تا نه تنها سبب ارتقای حال روحی انسان که سبب افزون شدن نعمت ها شود.

 

این کار سخت و نا ممکن نیست اگر بخواهیم… ما را اراده ای لازم است..

 

الهی یاری مان کن


درباره ما


تماس با ما

تماس با ما هر زمانآخرین پست ها

۱۳۹۷-۱۰-۲۸احادیث معصومین

هنگام سختی ها و مشکلات در کار و زندگی توکل کنیم؛ ایستادگی و مقاومت در کار داشته باشیم تا خداوند مهربان همیشه یار و یاورمان باشد.

۱۳۹۷-۱۰-۲۸احادیث نبوی

مردم آزاری موجب از بین رفتن حقی از دیگران است.مردم آزار نمیفهمد که حق الناس را به گردن خود می اندازد. بدتر از او کسی است که مردم از انتقاد به او میترسند.