دعا در زمان بارش باران

⁣امام علی علیه السلام می فرماید:

دعا کردن را در پنج هنگام غنیمت شمارید:

  • هنگام خواندن قرآن
  • هنگام اذان
  • هنگام نزول باران
  • هنگام برخورد دو صف براى شهادت
  • و هنگام دعا کردن مظلوم، که حجاب از عرش برداشته می شود.