دو امان از عذاب خداوند چیست؟

0

در این روزهای ماه شعبان با تضرع و استغفار از خداوند منان بخواهیم تا این بلا را از سر همه دفع کند.
.
🕭همیشه استغفار کنیم فکر نکنیم مگر چه کرده ایم!
همه مان پر از گناهان ریز و درشتیم..که شاید خیلی هاشان متاسفانه به دلیل تکرار به چشم مان نیاید..
.
🙏 خدایا پناه می بریم به تو..از حس های خوب بودن! از حس های بی گناه بودن!
از حس هایی که من خوبم و بقیه بد…
.
🙏خدایا پناه می بریم به تو..
از غرور ..از کبر ..
.
🙏خداوندا از سر تقصیرات کوچک و بزرگ مان بگذر
از همه ی آنچه که تو را آزرده اما ما به این ناراحتی تو…بی توجه بودیم..
🙏خدایا ما را ببخش..
شرمنده ایم
از ناشکری ها
بی توجهی ها..
فراموشی واجبات..
اصرار بر گناه…
..