زیبایی و پوشش مردان در خانه

0
بخوانیم و تامل کنیم
از انتظارات مرد از همسرش این است که در خانه، لباس زیبا بپوشند، معطر باشند و با آرایش مناسب باشند؛ اما زنان نیز همین توقع را از همسرشان دارند.
برخی آقایان صبح که برای کار از منزل خارج می شوند، تیپ عالی می زنند و عطرهای خاص استفاده می کنند. برخی هم مرتب و شیک بیرون می روند. این کار خوب است و هیچ منعی ندارد اما اگر همین آقا زمانی که به خانه بر می گردد در خانه نامرتب باشد و بوی عرق بدهد، اینجا به همسرش جفا کرده است.
بماند که گاه این رفتارها سبب پیش آمدن سوء زن در خانمها می شود و نسبت به همسرشان شکاک می شوند. بماند که زنها احساس می کنند مردشان برای بیرون خودش را جذاب می کند و توجهی به او در خانه نمی کند.
بماند که برخی آقایان این رفتار را تلافی، آرایش و پوشش نامناسب همسرشان می دانند. که همه این موارد راهکار مناسبی دارد.
آقایان محترم
زمانی که در خانه با همسرتان هستید، برای او لباس خوب بپوشید، عطر بزنید و به موها و چهره خود اهمیت بدهید. بسیار بیشتر از زمانی که برای رفتن به یک قرار کاری خاص، دغدغه ی خوش تیپ بودن دارید.
همسر شما؛ ستون خانه شماست و رضایت و جلب محبت او بیش از هر چیزی ارزشمند است.
هرگز با ظاهر ژولیده در خانه نگردید. مراقب باشید خودتان اسباب شک کردن را درست نکنید.
ظاهر درون خانه شما باید با ظاهر بیرون رفتن تان فرق کند این نه تنها موجب احساس غرور و علاقه از جانب همسرتان می شود چه بسا از بروز بسیاری از اختلافات این چنین جلوگیری می کند.
اگر همسرتان پوشش مناسب بیرون از منزل ندارد و از روند آرایش و ظاهر او راضی نیستید، بهترین کار این است که با روش های منطقی و بعد عاطفی با او صحبت کنید نه اینکه تلافی کنید. گاه طلاق عاطفی آنقدر آهسته آهسته اتفاق می افتد که باورتان نمی شود.
فکر نکنیم اگر همسرمان خودش را برای بیرون از خانه جذاب می کند، پس ما هم جذاب تر کنیم و این رفتار متقابل مفید می شود! خیر اینطور نیست…زوجین بیرون از خانه مرکز توجه می شوند، کسی جذب زیبایی ظاهر شخص می شود، ارتباط به سادگی برقرار می شود و زمانی همسران به خودشان می آیند که دیر شده است.
گاه برخی اتفاق ها و بحران های طلاق در زندگی های مشترک آنقدر از مسایل ساده اتفاق می افتد که شاید اگر روزی کمی به آنها توجه می کردیم..هرگز به گره هایی کور و آزار دهنده تبدیل نمی شدند.
خانواده مأمن آرامش و آسایش است؛ برای حفظ کردنش تلاش کنیم.
مروج رفتار محمدی باشیم