فریب خوردن از دیگران با تعریف کردن

0

حضرت علی علیه السلام فرمودند:

چه بسا آدمی با ستایشی که از او می شود، فریب خورد.

کتاب شریف نهج البلاغه، حکمت 464

?حواسمون رو جمع کنیم با دو تا تعریف تمجید … فریب نخوریم..
.
?با چهارتا قربون صدقه و چقدر تو خوشگلی و جذابی و چقدر بلدی… یهو الکی الکی بعضی ها زندگیشون رو تا مدت ها دچار اختلال می کنن…

?‌با دو تا حرف چقدر زرنگی..چقدر تیزی … شوخی شوخی یهو وارد کار خلاف میشن…
.
?بعضی ها واقعا از ته دل میگن و واسه مون برنامه ای ندارن اما بعضی ها..برامون نقشه ها دارن.. مراقب باشیم…
.
?مادرا
?پدرا
❤همسرا
تو خونه هاتون به جای دقت های زیادی روی معایب به خوبی ها دقت کنین..از زیبایی ها و رفتارهای خوب طرف بگید..تا خدایی نکرده با تمجیدهای بیرونی به دام نیفته