صدقه دانش

بخوانیم و تامل کنیم

هستند افرادی که علاقه مند هستند تا هر روز صدقه بدهند، علاقه مند هستند تا بتوانند کار خیر کنند، نیکی و خوبی را سمت زندگی خود بکشانند اما به دلیل عدم توانایی مالی نمی توانند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث به ما می گویند که بالاترین صدقه ، ترویج دانش میان مردم است.

پس اگر طالب کار خیر و کار نیک و صدقه هستید، یک یا علی بگویید و دست به کار شوید.

صدقه علم و دانش

در این دنیای مجازی درست است که اشخاص زیادی مشغول انتشار مطالب عناد آمیز و شایعه و شبهه و جنجال هستند؛ اما هستند کسانی که با پژوهش مشغول تهیه مطالب مفید هستند.

اگر شخصی علم کافی برای انتشار مطالب مفید ندارد، یا اینکه زمان برای تهیه آنها ندارد یا هر دلیل دیگری، تلاش کند تا با انتشار این مطالب، نه تنها در این کار خیر و بزرگ شرکت کند بلکه همانطور که در متن حدیث نیز آمده است، صدقه ای برای او می شود.

اراده کنیم!

باور کنید اراده کنیم همه چیز درست می شود، با خودمان قرار بگذاریم روزانه..یک روز در میان..هفتگی..هر طور که زمان بندی بهتری هست..مطلب منتشر کنیم. ثواب این کار ساده اما مهم را از دست ندهیم…

خداوند همه مان را یاری کند.

صدقه علم و دانش