طمع دنیا در اهل دنیا

0

بخوانیم و تامل کنیم

خیلی از ما مشغول کار و کسب درآمدیم؛ گروهی مان فقط به امرار معاش فکر می کنیم و در قشر متوسط رو به پایین هستیم..گروهی مان قشر متوسط رو به بالاییم و به امرار معاش و ایجاد امکانات رفاهی بهتر برای خود و خانواده مان هستیم..گروهی مان قشر مرفه هستیم که این قشر خودشان هزار داستان در خودشان دارند که برخی هاشان درگیر حرص بیشتر هستند..گروه اندکی هم هستند که برای خدا و در خفا می بخشند..

عضو هر گروهی که هستیم مراقب باشیم تا همه زندگی مان نشود کار و کار برای آنکه بهتر و بهتر داشته باشیم..لذت های آنی و زودگذر این دنیا ناتمام است…هر روز وسیله ای جدید! تکنولوژی بهتر…لباس مارک و خیلی وسوسه های دیگر در راه ماست

تلاش کنیم به اندازه ای کار کنیم که بتوانیم زندگی مان را بچرخانیم و دستمان را جلوی کسی دراز نکنیم..نه اینکه طرف ماشین 30 میلیونی دارد..یک دفعه دلش ماشین 60 میلیونی می خواهد و برای این خواسته اش…زندگی اش را به جهنم کار می کشاند تا بتواند ماشین گران تر را بخرد..

یا نمونه های دیگری که برای “دلمان می خواهدهای” دنیا وجود دارد..به این حدیث گرانقدر فکر کنیم..مبادا برای خرید وسیله ای یا هر بهانه ی دنیایی ای…خودمان و اطرافیان مان را به هلاکت بکشانیم

چه قدر خانواده ها که در اثر همین طمع ها ..پاشیده نشد..چه قدر پدرها که به خاطر همین حرص و آزها ..شکسته و خورد نشدند.. و چه قدر فرزندان که به خاطر حرص مالی خانواده..تنها در خانه نماندند…

مراقب باشیم با دستان خودمان..بیشتر از نیازمان دنیا خواهی نکنیم و خودمان را به هلاکت نکشانیم

پ.ن: منظور کسب روزی برای زندگی معمولی نیست. حرص به دنیاست. منظور این نیست که دلمان هیچ چیز نخواهد ..منظور این است که به جیب مان نگاه کنیم و به قیمت واقعی ای که باید برای آن خواسته بمان بپردازیم..نه فقط پولش..گاهی برای کسب پول بیشتر برای خرید چیزی..محبتی از بین می رود که دیگر هرگز جبران نمی شود..

و من الله التوفیق