مردم آزار جزء بدترین مردم

hadis-43
مردم آزاری موجب از بین رفتن حقی از دیگران است.مردم آزار نمیفهمد که حق الناس را به گردن خود می اندازد. بدتر از او کسی است که مردم از انتقاد به او میترسند.

مردم آزاری همان است که شخص کاری کند که دیگران به خاطر کار و رفتار او در امنیت روحی یا جسمی نباشند.

نمونه های بارز مردم آزاری :

صدای ضبط بلند ماشین در خیابان ها

صدای مهمانی های همسایه ها در ساعات استراحت بقیه

ایجاد رعب و وحشت در خیابان و مکان های عمومی با حرکات ناشایست

هتاکی و فحاشی میان دیگران که خود گناهی سنگین است و موجب به هم ریختن اعصاب دیگران است.

صدای بوق های ماشین ها در کوچه پس کوچه ها در ساعات استراحت دیگران

کوبیدن درب و پنجره با اینکه انسان می داند این صدا دیگران را آزار می دهد.

اختلال در کسب و کار دیگران به منظور سرگرمی

و…

 

و چقدر از این کارها که لجبازی است؛ طرف می خواهد تلافی کند؛ آن یکی می خواهد لجبازی کند؛ آن یکی می گوید او کرد .من هم می کنم…

و انسان های صبور و بردبار گرفتار این مسایل نمی شوند. حق الناس را جدی بگیریم. که اگر جدی نگیریم روز جزا برای یک مردم آزاری کوچک باید دنبال شخص بدویم و از او رضایت بخواهیم.

در این حدیث اشاره شده است که بدتر از مردم آزار کسی است که مردم از ترس او چیزی نمی گویند و به عبارت دیگر می ترسند اعتراض کنند. طرف آزارش را می رساند ؛ اعصاب دیگران را به هم می ریزد و دیگران هم به خاطر آبرو، هیبت طرف یا اراذل دور و برش یا دلایل دیگر می ترسد و وحشت دارد تا از او انتقاد کند…

خداوند همه مان را ببخشاید…