مهدی عج خورشید پشت ابر

0

لطفا بخوانید????????

همچنین در حدیث دیگری آمده است که

حضرت مهدی عج خود فرموده اند

???? چگونگی بهره مندی از من در غیبتم مانند بهره مندی از خورشید پشت ابر است.

 تشبیه به امام غایب به خورشید پشت ابر دارای چند نکته است

۱. نور وجود امام عصر عج به مردم می رسد همانطور که نور خورشید به مردم می رسد و جهان روشن است (با اینکه امام در غیبت است اما مردم از برکت ایشان بهره مند می شوند).

۲. مردم هر لحظه منتظر هستند خورشید از پس ابر بیرون آید و نا امید نمی شوند و به رفتن ابرها یقین دارند، #شیعه ی خالص نیز منتظر وجود امام است و نا امید نمی شود.

۳. منکر وجود امام با آن همه آثار و برکات مانند منکر خورشید است.

۴. همانگونه که نگاه کردن به خورشید بسیار زیان بار است، ظهور امام در بعضی مکان ها شاید به نفع مردم نباشد زیرا او را می کُشند و از اصل وجودش محروم می شوند.

۵. خورشید در بعضی مواقع پیش چشم برخی افراد قرار دارد ولی آن را نمی بینند. وجود امام عصر نیز چنین است.

منابع:

مکیال ، ج ۱، ص ۵۱
بحارالانوار ، ج ۵۲ ، ص ۹۳
کتاب شمیم گل یاس ، ص ۵۴