ادعیه و زیارات


دعای روز جمعه

ادعیه ایام هفته میتواند نه تنها سبب آرامش روحی انسان که سبب بهتر شدن کیفیت زندگی و دورشدن از بلاها باشد.در این مطلب دعای روز جمعه و معنی آن را می خوانیم

۱۳۹۸-۰۴-۳۱

دعای روز یکشنبه

دعای روز یکشنبه از دعاهای ایام هفته است، متن عربی و ترجمه فارسی این دعای شریف را اینجا بخوانید.
۱min ۳۶۸

۱۳۹۸-۰۴-۳۱

دعای روز شنبه

دعای روز شنبه از دعاهای ایام هفته است، متن عربی و ترجمه فارسی این دعای شریف را اینجا بخوانید. و با دعای خیر در ابتدای هفته، روزهای آرامی را آغاز کنید
۱min ۳۶۶

۱۳۹۸-۰۴-۳۱

شرایط استجابت دعا چیست؟

یکی از سوالاتی که وقتی دعایی می کنیم و نتیجه ای که می خواهیم نمی گیریم این است که چرا دعایم مستجاب نشد؟
۰ ۱min ۶۸۴