دعای غریق در زمان غیبت

0

✅عبدالله بن سنان، یکی از یاران امام صادق(ع) نقل می کند که روزی آن حضرت خطاب به ما فرمودند:

????به زودی شبهه ای به شما روی خواهد آورد و شما نه پرچمی خواهید داشت که دیده شود و نه امامی که هدایت کند. تنها کسانی از این شبهه نجات خواهند یافت که دعای غریق را بخوانند.

گفتم: دعای غریق چگونه است؟

فرمود: می گویی:

????یا الله یا رَحمنُ یا رحیمُ یا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثبِّت قَلبِی عَلی دِینکَ????

ای خدا، ای بخشنده، ای بخشایشگر، ای کسی که قلب ها را دگرگون می سازی! قلب مرا بر دینت پایدار فرما.

????منابع:

بحارالانوار، ج 92، ص 326 .

کمال الدّین و تمام النعمة، ج 2، ص 512.

از این نیایش، نتیجه های فراوانی می توان گرفت که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1. غریق یعنی غرق شده و منظور کسی است که به امواج بلا و فتنه های زمان غیبت گرفتار شده و نمی تواند خود را از آن ها نجات بدهد.

2. یادتان باشد در این زمان، خطر غرق شدن در دریای فساد و تباهی هست.

3. برخی با خیال راحت در این کشتی نشسته اند و نمی دانند از هر سو موجی خطرناک آن ها را احاطه کرده است. از این رو، باید به فکر بود.

4. نیایش، رمز رهایی است. هم کار کنید و هم از خدا کمک بخواهید. به قول معروف، از شما حرکت، از خدا برکت. هم بخواه و هم بخوان.