استغفار در ماه رجب

بگوییم و تامل کنیم

در ماه رجب استغفار خوب است..اصلا شاید خیلی از وقت ها ما همین استغفرالله را بگوییم ..از ته دل…به فکرمان

اما آیا بعدا در موقعیت گناه قرار بگیریم..استغفارمان یادمان می ماند؟ اگر یادمان ماند که یعنی با تمام وجود طلب بخشش کردیم..یعنی انقدر ضجه و مویه کرده ایم که یادمان مانده..آنقدر از خدای مهربانمان خجالت کشیده ایم که یادمان مانده…

برخی زمان استغفار، آنقدر از ته دل طلب بخشش می کنند …آنقدر شرم و خجالت از خداوند وجودشان را می گیرد…که رعشه به جان شان می افتد…که نفس شان سخت بالا می آید…که اگر میلیون ها بار دیگر بر سر موقعیت آن گناه قرار بگیرند…نمی کنند و نمی کنند…

فکر نکنیم اینها افراد خیلی خیلی خاصی هستند…فکر نکنیم شبیه اینها شدن خیلی سخت است…فکر نکنیم حتما اینها نظر کرده خداوند هستند که حال معنوی دارند…

اینها هم مثل ما بودند…شاید زمانی که استغفار می کردند معنی اش را با تمام وجود نمی فهمیدند…اما خواستند و تلاش کردند.

اگر قصد دارید توبه قلبی کنید…اولین گام این است که تمام ذهن تان را متمرکز بر ذکر “استغفرالله” کنید. خداوندا مرا ببخش ..از تو پوزش می خواهم..

اجازه ندهید ذهن تان به مساله دیگه ای پرواز کند..هربار که رفت بیاوردیش…آنقدر که صد بار و هزار بار طلب بخشش کنید..با توجه و تمرکز

خواص استغفار

استغفار گره های مشکلات لاینحل را باز می کند

استغفار شیطان را از ما دور می کند

استغفار دلمان را برای اطاعت و بندگی زنده نگه می دارد

استغفار غرور و تکبر را از ما دور می کند

استغفار هر روز و هر روز…یعنی خدایا هر روز و هر لحظه از تو عذر می خواهم اگر ناراحتت کردم و اگر کاری کردم که نباید می کردم

 

 

مروج اسلام محمدی باشیم