ثواب روزه در ماه رجب

ثواب روزه در ماه رجب بسیار زیاد است و برای کسانی که نمی توانند روزه داری کنند نیز، ذکری وجود دارد تا از ثواب روزه بهره مند شوند.

ابن بابویه، به سند معتبر از سالم روایت کرده است که گفت؛ در اواخر ماه رجب،که چند روز از آن مانده بود؛ به خدمت حضرت صادق علیه السلام رفتم. چون نظر مبارک آن حضرت بر من افتاد، فرمود که آیا در این ماه روزه گرفته ای؟

گفتم: نه والله، ای رسول خدا!

فرمود: آنقدر ثواب از تو فوت شده است که قدر آن را به غیر خدا کسی نمی داند. به درستی که این ماهی است که خدا آن را بر ماه های دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم نموده، و برای روزه داشتن آن گرامی داشتن بر خود واجب گردانیده؛ پس گفتم: یابن رسول الله! اگر در باقیمانده این ماه روزه بدارم، آیا به بعضی از ثواب روزه داران آن بهره مند می شوم.

فرمود: ای سالم! هر که یک روز از آخر این ماه روزه بدارد، خدا او را ایمن گرداند از شدت سکرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر که دو روز از آخر این ماه روزه دارد، بر صراط به آسانی بگذرد و هر که سه روز از آخر این ماه را روزه دارد، ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت، و از شدت ها و هول های آن روز و برائت بیزاری از آتش جهنم به او عطاء کنند و بدان که از برای روزه ی ماه رجب فضیلت بسیار وارد شده است.

ذکر برای کسانی که نمی توانند در ماه رجب روزه بگیرند

روایت شده که اگر شخص قادر بر آن نباشد، هر روز صد مرتبه این تسبیحات را بخواند تا ثواب روزه ی آن را دریابد: سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِیلِ. سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ.سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَکْرَمِ.سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْل‏».

منبع: مفاتیح الجنان- در فضیلت ماه رجب- صفحه ۲۷۴