۱۳۹۷-۱۰-۲۸1min135

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

در حدیث معراج است که خداوند فرمود: یا احمد! آیا میدانی میراث روزه چیست؟

عرض کرد : نه.


خداوند فرمود: میراث روزه کم خوراکی و کم گوئی است، سکوت به ارث می گذارد حکمت را ، و حکمت به ارث می گذارد معرفت را ، و معرفت به ارث می گذارد یقین را، چون بنده به مرتبه ی یقین برسد باکی ندارد که چگونه بر او می گذرد، به سختی یا به آسانی. برای او متفاوت نیست و این مقام صاحبان مقام رضا است و هر کس به رضای من عمل کند سه خصلت با او خواهد بود:

شکری که آلوده ی به جهل نباشد، و ذکری که فراموشی در آن راه نیابد، و دوستی ای که محبت من را به جای محبت مخلوقات بر میگزیند و چون مرا دوست داشت من هم او را دوست خواهم داشت و خلق خودم را به محبت او خواهم گماشت و چشم دل او را به جلال و عظمت خود گشاده خواهم ساخت و از او علم خاصه ی خلق را مخفی نخواهم داشت و در تاریکی های شب و روشنایی روز با او مناجات خواهم نمود…

 

عقل او را غرق در معرفت خود خواهم ساخت و خود در مقام عقل او جا خواهم گرفت…


درباره ما


تماس با ما

تماس با ما هر زمانآخرین پست ها

۱۳۹۷-۱۰-۲۸احادیث معصومین

هنگام سختی ها و مشکلات در کار و زندگی توکل کنیم؛ ایستادگی و مقاومت در کار داشته باشیم تا خداوند مهربان همیشه یار و یاورمان باشد.

۱۳۹۷-۱۰-۲۸احادیث نبوی

مردم آزاری موجب از بین رفتن حقی از دیگران است.مردم آزار نمیفهمد که حق الناس را به گردن خود می اندازد. بدتر از او کسی است که مردم از انتقاد به او میترسند.