۱۳۹۷-۰۹-۲۶

فضلیت قرائت سوره حدید و سوره مجادله

هرکس در نماز واجب خود سوره حدید و سوره مجادله را قرائت کند، خداوند تا هنگام مرگش هیچگاه او را عذاب نمی کند و خود و خانواده اش دچار هیچ مصیبتی نمی شوند و بدنش در قبر سالم و بی زیان خواهد ماند.
۰ ۱min ۱۹۱

۱۳۹۷-۰۹-۲۶

فضلیت قرائت سوره یونس

ثواب قرائت سوره های قرآنی بسیار است و سوره یونس نیز در این میان ثواب خاصی دارد
۰ ۱min ۲۰۸درباره ما


تماس با ما

تماس با ما هر زمانآخرین پست ها

۱۳۹۷-۰۹-۲۶احادیث معصومین

هنگام سختی ها و مشکلات در کار و زندگی توکل کنیم؛ ایستادگی و مقاومت در کار داشته باشیم تا خداوند مهربان همیشه یار و یاورمان باشد.

۱۳۹۷-۰۹-۲۶احادیث نبوی

مردم آزاری موجب از بین رفتن حقی از دیگران است.مردم آزار نمیفهمد که حق الناس را به گردن خود می اندازد. بدتر از او کسی است که مردم از انتقاد به او میترسند.