۱۳۹۸-۰۴-۳۱

فضلیت قرائت سوره حدید و سوره مجادله

هرکس در نماز واجب خود سوره حدید و سوره مجادله را قرائت کند، خداوند تا هنگام مرگش هیچگاه او را عذاب نمی کند و خود و خانواده اش دچار هیچ مصیبتی نمی شوند و بدنش در قبر سالم و بی زیان خواهد ماند.
۰ ۱min ۳۲۵

۱۳۹۸-۰۴-۳۱

فضلیت قرائت سوره یونس

ثواب قرائت سوره های قرآنی بسیار است و سوره یونس نیز در این میان ثواب خاصی دارد
۰ ۱min ۳۳۱