فضلیت قرائت سوره تکاثر

0

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:

 

هرکس سوره تکاثر را در نماز واجب خود بخواند، خدا  ثواب و پاداش صد شهید را برای او می نویسد و هرکس آن را در نماز مستحب خود بخواند، خداوند ثواب پنجاه شهید را برای او می نویسد.

 

منبع: کتاب ثواب الاعمال