فضلیت قرائت سوره یونس

0

امام جعفرصادق علیه السلام فرمودند

هر کس در هر دو یا سه ماه، یکبار سوره یونس را قرائت کند، آگاه است که هرگز از جاهلان نمی گردد و بداند که در روز قیامت از مقربین درگاه الهی خواهد بود.