فضلیت قرائت سوره یونس

سوره یونس
ثواب قرائت سوره های قرآنی بسیار است و سوره یونس نیز در این میان ثواب خاصی دارد

امام جعفرصادق علیه السلام فرمودند

هر کس در هر دو یا سه ماه، یکبار سوره یونس را قرائت کند، آگاه است که هرگز از جاهلان نمی گردد و بداند که در روز قیامت از مقربین درگاه الهی خواهد بود.