فضیلت قرائت سوره نساء

فضیلت قرائت سوره نساء
هرکس در هر جمعه سوره نساء را بخواند از فشار قبر در امان خواهد بود.

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند:

هرکس در هر جمعه سوره نساء را بخواند از فشار قبر در امان خواهد بود.

 

منبع: ثواب الاعمال