ندیدم شهی در دلارایی تو

دانلود ای حرمت ملجا درماندگان
نوای زیبای ندیدم شهی در دلارایی تو با صدای علی فانی را می توانید در اینجا گوش کنید و آن را دانلود کنید.