به طاها به یاسین

نوای به طاها به یاسین از کارهای برآمده از دل با صدای علی فانی است که برای فراق امام زمان عجل الله خوانده شده است.