داستان ظهور قسمت سیزدهم

0

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید.

داستان ظهور

اکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم.

داستان ظهور قسمت سیزدهم

هزاران فرشته به کمک آمده اند!
نگاه کن! یاران امام زمان با چه نظمى زیبا ایستاده اند و منتظرند تا دستور حرکت داده شود.
آن جوان را مى بینى که در جلو لشکر، پرچمى نورانى در دست دارد؟
آیا او را مى شناسى؟

او «شُعَیب بن صالح»، پرچمدار این لشکر بزرگ است.
آیا پرچمى را که در دست اوست مى شناسى؟ این همان پرچم پیامبر است.
همان پرچمى که جبرئیل در جنگ «بَدْر» براى پیامبر آورد.

آیا مى دانى این پرچم تا به حال، فقط دو بار مورد استفاده قرار گرفته است؟

اوّلین بار زمانى بود که جبرئیل آن پرچم را براى پیامبر آورد و او هم در جنگ بدر آن را باز نمود و لشکر اسلام در آن جنگ به پیروزى بزرگى دست یافت.

پیامبر بعد از جنگ بدر، آن پرچم را جمع کرد و دیگر در هیچ جنگى آن را باز نکرد و تحویل حضرت على(ع) داد. آن حضرت نیز فقط در جنگ جمل، آن پرچم را باز نمود و دیگر از آن استفاده نکرد.
آیا مى دانى که این پرچم از جنس پارچه هاى دنیایى مثل پنبه و کتان و حریر نیست، بلکه از جنس گیاهان بهشتى است.
این پرچم آن قدر نورانى است که مى تواند شرق و غرب دنیا را روشن گرداند.

وقتى که این پرچم برافراشته مى شود، ترس و وحشت عجیبى در دشمنان پدیدار مى گردد به طورى که دیگر نمى توانند هیچ کارى بکنند.
از طرف دیگر با برافراشتن این پرچم، دل هاى یاران امام زمان چنان از شجاعت پر مى شود که گویى این دل ها از جنس آهن است و هیچ ترسى به آنها راه ندارد.
جالب است بدانى که چوب این پرچم از آسمان آمده است و هر وقت امام بخواهد دشمنى را نابود سازد، کافى است با این پرچم به او اشاره کند پس به امر خدا، آن دشمن به هلاکت مى رسد.

آیا مى دانى هرگاه که این پرچم باز شود هفت دسته از فرشتگان به یارى امام مى آیند؟

دسته اوّل: فرشتگانى که با نوح(ع)، در کشتى بودند و او را یارى کردند.

دسته دوم: فرشتگانى که به یارى ابراهیم(ع) آمدند.

دسته سوم: فرشتگانى که همراه موسى(ع) بودند زمانى که رود نیل به امر خدا شکافته شد و قوم بنى اسرائیل از رود نیل عبور کردند.

دسته چهارم: فرشتگانى که هنگام رفتن عیسى(ع) به آسمان، همراه او بودند.

دسته پنجم: چهار هزار فرشته اى که همیشه در رکاب پیامبر اسلام بودند.

دسته ششم: سیصد و سیزده فرشته اى که در جنگ «بَدْر» به یارى پیامبر آمدند.

دسته هفتم: فرشتگانى که براى یارى امام حسین(ع) به کربلا آمدند.

آمار کل این هفت دسته، سیزده هزار و سیصد و سیزده فرشته است که به یارى امام زمان مى آیند.
اگر سمت راست لشکر را نگاه کنى، جبرئیل را مى بینى; در سمت چپ لشکر هم، میکائیل ایستاده است.
همه نیروى هاى زمینى و آسمانى آماده اند تا ایشان دستور حرکت بدهد.

وقتى لشکر امام حرکت کند، ترس عجیبى در دل دشمنان ایجاد مى شود و به همین دلیل است که همیشه پیروزى با این لشکر است.

آرى، کسانى که قصد دشمنى با نور خدا را دارند ترسى عجیب وجودشان را فرا مى گیرد; امّا کسانى که سال هاى سال در جستجوى نورخدا بوده اند محبّت و علاقه زیادى به امام پیدا مى کنند. آنها هرگز از این حرکت آسمانى نمى ترسند، بلکه هر لحظه آرزو مى کنند که حکومت مهدوى تشکیل شود وعدالت واقعى را به چشم خود ببینند.