داستان ظهور قسمت نوزدهم

0

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید.

داستان ظهور

اکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم.

داستان ظهور قسمت نوزدهم

انتقام از دشمنان مهتاب!

لشکر امام زمان به مدینه، شهر پیامبر نزدیک مى شود.
اگر چه تعداد زیادى از سپاه سفیانى، در سرزمین «بَیْدا» هلاک شدند; امّا هنوز گروهى از آنان شهر مدینه را در تصرّف دارند.
آنان در شهر مدینه جنایت هاى زیادى کرده اند و مسجد و حرم پیامبر را ویران کرده اند.
لشکر امام وارد مدینه مى شود و شهر به تصرّف امام در مى آید.
امام وارد مسجد و حرم پیامبر مى شود و فرمان تعمیر آنجا را مى دهد.

آرى، اینجا، مدینه است، شهر حزن و اندوه!

در مدینه بود که گروهى جمع شدند و درب خانه وحى را آتش زدند، هنوز صداى گریه فاطمه (سلام الله علیها) در شهر طنین انداز است، قدم به قدم این شهر، شاهد مظلومیّت فاطمه (سلام الله علیها) است.
امام مى خواهد تا از دشمنان مادر مظلومش انتقام بگیرد. اگر دیروز نامردهایى، درِ خانه فاطمه را آتش زدند، امروز به امر خدا، آنان زنده مى شوند تا محاکمه شوند و در آتشى بس بزرگ سوزانده شوند.

و اینجاست که دل هر شیعه اى شاد و مسرور مى شود.

آرى، امروز دشمنانِ فاطمه (سلام الله علیها) در آتش مى سوزند و به سزاىِ عمل ننگین خود مى رسند و همه دوستان خدا شاد مى شوند.
امام بعد از اینکه برنامه هاى خود را در شهر مدینه انجام داد به سوى شهر کوفه حرکت مى کند; زیرا خداوند چنین خواسته است که پایتخت حکومت مهدوى، کوفه باشد.

منابع
۱- الاختصاص ،الشیخ المفید (۴۱۳ق)تحقیق:علی اکبر اغفاری ،الطبعه الثانیه،۱۴۱۴ق،دارالمفید للطباعه والنشر و التوزیع لبنان
۲- البدایه و النهایه ،ابن الکثیر (۷۷۴ق)تحقیق:علی شیری ،الطبعه الاولی ،۱۴۰۸ق،دار احیاء التراث العربی ،بیروت
۳- بصایر الدرجات ،محمد بن الصفار (۲۹۰ق)الطبعه الاولی۱۴۰۴،منشورات الاعلمی تهران
۴- تاج العروس الزبیدی ،(۱۲۰۵ق) تحقیق علی شیری،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ،بیروت
۵- التاریخ الکبیر ،البخاری (۲۵۶ق)المکتبه الاسلامیه ،دیار بکر،ترکیا
۶-تحفه الاحوذی، المبارکفوری (۱۲۸۲ق) ،الطبعه الاولی ۱۴۱۰ق،دارالمعرفه للطباعه و النشر و التوزیع،بیروت
۷- تفسی الرازی ، الفحر الرازی (۶۰۶ق)،الطبعه الثانیه
۸-جامع احادیث الشیعه السید البروجردی (۱۳۸۳ق)المطبعه العلمیه ،قم
۹-سنن ابی یعلی ،ابویعلی موصلی (۳۰۷ق)تحقیق حسین سلیم اسد ،دارالمامون
۱۰-الطبقات الکبری،محمد بن سعد،(۲۳۰ق)،دار صادر ،بیروت