داستان ظهور قسمت هجدهم

0

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید.

داستان ظهور

اکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم.

داستان ظهور قسمت هجدهم

لشکر به سوى مکّه باز مى گردد!

ما هنوز از شهر مکّه فاصله زیادى نگرفته ایم که خبر ناگوارى از آن شهر به ما مى رسد.
به امام خبر مى رسد مردم مکّه شورش و انقلاب کرده اند و فرماندار شهر را به قتل رسانده اند.
اکنون امام دستور مى دهد تا لشکر به سوى مکّه باز گردد.
خبر به مردم مکّه مى رسد. آنها مى دانند که نمى توانند با این لشکر مقابله کنند، بنابراین با گریه، خدمت امام مى رسند و مى گویند: «اى مهدى آل محمّد، توبه ما را بپذیر».

شما فکر مى کنید آیا امام توبه آنها را مى پذیرد؟

آرى درست حدس زده اید، او فرزند همان کسى است که وقتى نگاهش به «ابن مُلجَم» افتاد به پسرش، امام حسن(ع) فرمود : «پسرم با او مهربان باش و در حقّ او احسان کن، مبادا او گرسنه بماند».
على(ع) در حالى که فرقش با شمشیر ابن ملجم شکافته شده بود، سفارش قاتل خویش را به فرزندش مى کرد!
امام زمان فرزند همان على(ع) است. او تمام مردم مکّه را مى بخشد!
به راستى، کدامین حکومت است که چنین عطوفت و مهربانى داشته باشد؟
آیا تا به حال شنیده اى که مردم شهرى قیام کنند و فرماندار را که نماینده حکومت است به قتل برسانند; امّا آن حکومت همه مردم را ببخشد؟
آنانى که مردم را از امام زمان و دوران ظهور مى ترسانند، ندانسته آب به آسیاب دشمن مى ریزند.

چرا ما ندانسته، چنین عمل مى کنیم؟

چرا به جاى آنکه شوق و اشتیاق مردم را به ظهور زیاد کنیم، آنان را بیشتر مى ترسانیم، این همان چیزى است که دشمنان مکتب تشیّع مى خواهند.
امام زمان ما، مظهر رحمت و مهربانى خداوند است.
او مى آید تا مردم دنیا، مهر و محبّت را در وجود او بیابند.
به هر حال امام، تمام مردم مکّه را مى بخشد; فرماندارى جدید براى شهر مشخص و سپس به سوى مدینه حرکت مى کند.
هنوز چند منزل از مکّه دور نشده ایم که خبر جدیدى مى رسد: مردم مکّه بار دیگر انقلاب کرده و فرماندار جدید را هم کشته اند.
امام این بار تصمیم مى گیرد تا شهر مکّه را از وجود آن ظالم ها پاک کند. او گروهى از یاران خود را به مکّه مى فرستد تا در این شهر امنیت و آرامش را برقرار کنند.
پایان قسمت هجدهم

منابع
۱- الاختصاص ،الشیخ المفید (۴۱۳ق)تحقیق:علی اکبر اغفاری ،الطبعه الثانیه،۱۴۱۴ق،دارالمفید للطباعه والنشر و التوزیع لبنان
۲- البدایه و النهایه ،ابن الکثیر (۷۷۴ق)تحقیق:علی شیری ،الطبعه الاولی ،۱۴۰۸ق،دار احیاء التراث العربی ،بیروت
۳- بصایر الدرجات ،محمد بن الصفار (۲۹۰ق)الطبعه الاولی۱۴۰۴،منشورات الاعلمی تهران
۴- تاج العروس الزبیدی ،(۱۲۰۵ق) تحقیق علی شیری،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ،بیروت
۵- التاریخ الکبیر ،البخاری (۲۵۶ق)المکتبه الاسلامیه ،دیار بکر،ترکیا
۶-تحفه الاحوذی، المبارکفوری (۱۲۸۲ق) ،الطبعه الاولی ۱۴۱۰ق،دارالمعرفه للطباعه و النشر و التوزیع،بیروت
۷- تفسی الرازی ، الفحر الرازی (۶۰۶ق)،الطبعه الثانیه
۸-جامع احادیث الشیعه السید البروجردی (۱۳۸۳ق)المطبعه العلمیه ،قم
۹-سنن ابی یعلی ،ابویعلی موصلی (۳۰۷ق)تحقیق حسین سلیم اسد ،دارالمامون
۱۰الطبقات الکبری،محمد بن سعد،(۲۳۰ق)،دار صادر ،بیروت