داستان ظهور قسمت پانزدهم

0

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید.

داستان ظهور

اکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم.

داستان ظهور قسمت پانزدهم

شعار لشکر امام زمان چیست؟

امام زمان برنامه لشکر خود را معیّن نموده است، اوّلین هدف این لشکر، رهایى شهر مدینه از دست طاغوت است.
درست است که سیصد هزار نفر از سپاه سفیانى در بیابان «بَیْدا» به زمین فرو رفتند; امّا هنوز گروهى از طرفداران سفیانى در مدینه باقى مانده اند و این شهر را در تصرّف خود دارند.

گوش کن! آیا این صدا را مى شنوى؟

ـ هیچ کس همراه خود آب و غذا برندارد.
این دستور امام است که به لشکر ابلاغ مى شود.
این تنها لشکر دنیاست که به «واحد تدارکات» نیاز ندارد!
آخر مگر مى شود لشکرى با بیش از ده هزار سرباز در این گرماى عربستان هیچ آب و غذایى همراه نداشته باشد.

امام براى رفع تشنگى لشکر خود چه برنامه اى دارد؟
چه مى شد اگر هر کسى مقدارى آب و غذا با خود برمى داشت؟
دوست خوب من! آیا موافقى همراه این لشکر برویم؟
تو خود مى دانى که ما هم باید این دستور را عمل کنیم و آب و غذا با خود برنداریم.
ظاهراً موافقى که به سفر خود ادامه بدهیم باشد; امّا به من قول بده اگر تشنه ات شد، از من آب نخواهى!
لشکر بزرگ حق، آماده حرکت است…

هر لشکر و سپاهى براى خود، یک شعارى را انتخاب مى کند به نظر شما شعار این لشکر چیست؟

گوش کن! همه لشکر یک صدا فریاد مى زنند:

یا لَثاراتِ الحُسَیْنِ; اى خون خواهان حسین(ع)!

امام مى داند که صدها سال است شیعه براى امام حسین(ع) اشک ریخته است. آرى، این نام حسین(ع) است که دل ها را منقلب مى کند.
من در این میان به فکر فرو مى روم که این لشکر چگونه شعار خود را خون خواهى امام حسین(ع) قرار مى دهد در حالى که بیش از هزار سال است که یزید و سپاهیان او مرده اند؟

این یک قانون الهى است که اگر خون مظلومى در شرق دنیا ریخته شود و کسى در غرب زمین به این کار راضى باشد، او هم شریک جرم محسوب مى شود.
اگر چه یزید و یزیدیان مرده اند; امّا امروز گروه هاى بسیارى هستند که به کار یزید افتخار مى کنند!

سفیانى و سپاهیان او، ادامه دهنده راه یزید هستند، اگر یزید، امام حسین(ع) را شهید کرد، امروز سفیانى که در شهر کوفه است، هر کس را که نامش حسین است، شهید مى کند.