اثبات امام زمان (عجل) در انجیل

در این مطلب قصد داریم درباره اثبات امام زمان عجل الله در انجیل صحبت کنیم.

در اندیشه ی مسیحیان، حضرت عیسی علیه السلام به عنوان پسر خداوند شناخته می شود، آنها اصرار دارند که در کتاب مقدس، حضرت مسیح علیه السلام بارها خود را پسر خداوند معرفی کرده است و به همین خاطر است که پیروان مسیحیت، مسیح را فرزند خداوند Son of God می دانند.

جالب است که این اشخاص با این درجه تعصب و اصرار بر این موضوع، عبارت Son of Man در کلام مقدس را جدی نمی گیرند. این عبارت به معنای پسر انسان است و تنها در چند آیه از انجیل آورده شده و این آیات دقیقا به ظهور منجی اشاره دارد. گروهی عقیده دارند که این صفت نیز متعلق به خود مسیح است، اما موضوع شک بر انگیز در این ماجرا دقیقا این است چرا در این همه آیه و کلام در انجیل همه جا صفات دیگری برای مسیح علیه السلام برشمرده شده و تنها جایی که از عبارت “پسر انسان” استفاده شده دقیقا درباره بحث ظهور است؟

“پسر انسان” مهدی موعود است که در انجیل نیز به آن اشاره شده است، یک موضوع قابل بحث دیگر این است که اگر حضرت عیسی علیه السلام بنا بود خود را منجی بدانند در شرایطی که خود در حال سخنرانی هستند چرا باید خطابی دیگر داشته باشند!

در انجیل لوقا، آمده است:

«کمرهاى خود را بسته، چراغهاى خود را افروخته بدارید، و شما مانند کسانى باشید که انتظار شخص بزرگی را می کشند تا هر وقت آید و در را بکوبد بى درنگ براى او باز کنند. خوشابه حال آن غلامان، که وقتی آقاى ایشان بیاید، ایشان را بیدار یابد. پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتى که گمان نمی ‏برید پسر انسان می ‏آید»

در این آیه، خطاب کاملا به دیگری است که خواهد آمد و این مساله ای منطقی است و نباید آن را نادیده گرفت.
در همین بخش از انجیل در آیات پیش تر، حضرت عیسی علیه السلام به ظهور خود نیز اشاره می کنند و آنجا دقیقا از زبان اول شخص و خودشان را می گویند:
همیشه آماده باشید، زیرا که من زمانی می‏آیم که شما گمان نمی ‏برید.

با نگاهی قابل تامل به سادگی می توان دریافت که حضرت عیسی علیه السلام قصد داشتند به مردم زمانه خود بفهمانند که شخص دیگری منجی بشریت است و می آید. و ایشان نیز خود به زمین باز می گردند.

در جلد ۵۱ بحار الانوار حدیثی در این باره است:

چگونه خواهید بود، آنگاه که عیسی بن مریم در میان شما فرود آید و پیشوای شما از خود شما باشد.

نمی توان و نباید منکر این دو همخوانی کتاب مقدس انجیل و قرآن کریم بود؛ اینها کتب الهی هستند و تنها با کمی تفکر می توان به درک پیامهای هر دو مذهب، نائل آمد. اگر چه کتاب مقدس را گروهی تحریف کردند اما برای آنانکه جویای حقیقت باشند، یافتن نسخ اصلی کار دشواری نیست…اگر بخواهند تا درباره حل و رفع شبهات خویش اقدام کنند.

 

In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful

In this article, we intend to talk about the proof of Imam ‘s time in the Bible. In the thoughts of the Christians, Jesus Christ is known as the Son of God. They insist that in the Bible, Jesus Christ has repeatedly identified himself as the Son of God, and that is why the followers of Christianity know Christ, as the Son of God.

It is interesting that these individuals, with this degree of prejudice and insistence on this subject, do not take the expression of the Son of Man in the Holy Book seriously. This phrase means the Son of Man, and is only mentioned in some verses of the Bible and these verses refer precisely to the emergence of savior. One group believes that this attribute belongs to Christ himself, but the question that is skeptical in this story is precisely why in all other verses in the Bible all the other attributes of Christ have been enumerated and only where the phrase ” Son of man “is used the Bible talks about the emergence of the talk at that place?

The “Son of Man” is the promised Mahdi, also referred to in the Bible. Another controversial issue is that if Imam Ali (pbuh) was supposed to know himself as the savior, why should he have another address when he is preaching? !

In the Bible of Luke, it is said:
“Close your bows, turn your lights on, and you will be like those who are waiting for a great person to come to him and immediately opens the door for him while he comes. It is a pleasure for those slaves to be awake when he comes. So be patient, because at the time when you do not thing , the Son of Man comes. “

In this verse, the address is completely another person rather than Christ, and that he will come and this is a logical matter and should not be ignored.
In this section of the Gospel, in the preceding verses, Imam Ali (pbuh) also refers to his own emergence, and there exactly he uses first person singular talking about himself and says:
Always be ready, because I’ll come when you do not think.

With a thoughtful look it’s easy to see that Jesus (as) was going to tell the people of his time that someone else is the savior of humanity and he will come. And he also returns back to the earth.

In Volume 51 of Behar al-Anwar there is a Hadith about this:
How will you be, when Jesus the son of Mary will land among you and be your leader of your own selves.

One can not and should not deny the two accordance of the Bible and the Holy Quran; these are divine books, and only with a little thought one can comprehend the messages of both religions. Although the Bible was distorted by a group, but for those who seek the truth, it is not difficult to find the original manuscripts … if they want to resolve their doubts.