شباهت های امام زمان عج با پیامبران دیگر

0

شباهت های امام زمان عج با پیامبران دیگر چیست؟

حدیث اول:

امام باقر علیه السلام می فرمایند:

حضرت مهدی علیه السلام نشانه هایی از چند پیامبر دارد:

۱. نشان از حضرت یونس علیه السلام: با این که سالخورده است، اما هنگام بازگشت به سوی قومش جوان می شود.

۲. نشان از حضرت یوسف علیه السلام: به گونه ای پنهان شده است که هیچ کس از جای او خبر ندارد.

۳. نشان از حضرت موسی علیه السلام: پنهان بودن ولادت.

۴. نشان از حضرت عیسی علیه السلام: اختلاف مردم درباره ی او به گونه ای است که نمی دانند مرده است یا زنده، یا اصلا به دنیا آمده است؟

۵. نشان او از جدش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله : قیام او با شمشیر و نابود کردن دشمنان خدا و طاغوت های زمان است.

حدیث دوم:

امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرمایند:

خداوند نشانه ها و آثار چند پیامبر را در قائم ما قرار داده است؛ پنهان بودن ولادتش از موسی علیه السلام، غیبتش از عیسی علیه السلام، دیر قیام کردنش از نوح و طول عمرش از بنده ی صالح خدا حضرت خضر علیه السلام است.

منابع:

دلائل الامامه، صفحه ۲۶۰
اکمال الدین، صفحه ۳۸۸
شمیم گل نرگس، صفحه ۳۸