مهدی عج خورشید پشت ابر

لطفا بخوانید👇👇همچنین در حدیث دیگری آمده است که حضرت مهدی عج خود فرموده اند 🌹 چگونگی بهره مندی از من در غیبتم مانند بهره مندی از خورشید پشت ابر است.  تشبیه به امام غایب به…
ادامه مطلب …

داستان ظهور قسمت هفتم

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید.داستان ظهوراکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم. داستان ظهور قسمت…
ادامه مطلب …

داستان ظهور قسمت ششم

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید. داستان ظهور اکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم.داستان ظهور قسمت ششم…
ادامه مطلب …

عکس های پسر بچه های کربلایی

جنبش معرفی شیعه یک جنبش مردمی برای نشان دادن چهره ی واقعی شیعه به جهانیان است. شما نیز می توانید در پیام رسان ایتا عکس های خود را در زمینه های مذهبی برای ما ارسال کنید و در این…
ادامه مطلب …

داستان ظهور قسمت پنجم

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید.داستان ظهوراکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم. داستان ظهور قسمت…
ادامه مطلب …

داستان ظهور قسمت چهارم

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید.داستان ظهوراکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم. داستان ظهور قسمت…
ادامه مطلب …

صدقه دانش

بخوانیم و تامل کنیمهستند افرادی که علاقه مند هستند تا هر روز صدقه بدهند، علاقه مند هستند تا بتوانند کار خیر کنند، نیکی و خوبی را سمت زندگی خود بکشانند اما به دلیل عدم توانایی…
ادامه مطلب …