بایگانی دسته بندی ها

احادیث

حدیث درباره ی خواستگاری

همانطور که مشاهده می فرمایید؛ در این حدیث آمده است که وقتی برای خانمی خواستگار می آید؛ نباید بر مال او تمرکز کرد و باید به دین و ایمان او نگاه کرد. توجه داشتن به مالی که به شبی…
ادامه مطلب …