بایگانی دسته بندی ها

احادیث معصومین

حسد ورزیدن دوست

این حدیث بسیار قابل تامل است، شاید همین حالا که مشغول خواندن آن هستید یاد دوستانی بیفتید که در روزگاری نسبت به شما حسادت داشته اند و بعدها همین افراد برای شما مشکل ساز شده اند.…
ادامه مطلب …

کمال حقیقی انسان

بخوانیم و تامل کنیمکمال از دیدگاه علی بن موسی الرضا(ع) در رفتار و گفتار وقت شناس باشیم؛ بی برنامه حرکتی نکنیم، در مشکلات دنیا شکیبا باشیم.
ادامه مطلب …