azakar-5.jpg

1min692

آیت الله کوهستانی برای جلب روزی و وسعت رزق این ذکر را سفارش می کرد که پس از صبح ده مرتبه گفته شود:

 

«سبحان اللهِ العظیمِ و بحمدِهِ، اَستَغفِرُاللهَ و اَسئَلُهُ مِن فَضلِهِ»


onesea_banner_1-1-2000x1339.jpg

1min961

ذکر یونسیه از اذکاری است که در کتب بسیاری به آن اشاره شده است؛ بسیار مجرب است و برای گرفتاری های دنیا و ارتقای احوالات روحانی و عرفانی توصیه شده است.