۱۳۹۷-۰۷-۲۳
mojadeleh-10.jpg

1min292

نجوای شیطان همان وسوسه هایی است که شیطان آنقدر در گوش انسان می خواند تا او را پریشان خاطر کند، خداوند در آیه 10 سوره مجادله به این موضوع مهم اشاره می کند.


۱۳۹۷-۰۷-۲۳
49.jpg

1min3310

شیطان شناسی یکی از مهم ترین کارهایی است که باید در زندگی انجام دهیم. شناخت شیطان و راهکارهایش به ما در مبارزه و مقابله با آن کمک بسیار می کند.



درباره ما


تماس با ما

تماس با ما هر زمان



آخرین پست ها

۱۳۹۷-۰۷-۲۳احادیث معصومین

هنگام سختی ها و مشکلات در کار و زندگی توکل کنیم؛ ایستادگی و مقاومت در کار داشته باشیم تا خداوند مهربان همیشه یار و یاورمان باشد.

۱۳۹۷-۰۷-۲۳احادیث نبوی

مردم آزاری موجب از بین رفتن حقی از دیگران است.مردم آزار نمیفهمد که حق الناس را به گردن خود می اندازد. بدتر از او کسی است که مردم از انتقاد به او میترسند.