۱۳۹۷-۰۹-۲۵
mojadeleh-10.jpg

1min385

نجوای شیطان همان وسوسه هایی است که شیطان آنقدر در گوش انسان می خواند تا او را پریشان خاطر کند، خداوند در آیه 10 سوره مجادله به این موضوع مهم اشاره می کند.


۱۳۹۷-۰۹-۲۵
49.jpg

1min4410

شیطان شناسی یکی از مهم ترین کارهایی است که باید در زندگی انجام دهیم. شناخت شیطان و راهکارهایش به ما در مبارزه و مقابله با آن کمک بسیار می کند.درباره ما


تماس با ما

تماس با ما هر زمانآخرین پست ها

۱۳۹۷-۰۹-۲۵احادیث معصومین

هنگام سختی ها و مشکلات در کار و زندگی توکل کنیم؛ ایستادگی و مقاومت در کار داشته باشیم تا خداوند مهربان همیشه یار و یاورمان باشد.

۱۳۹۷-۰۹-۲۵احادیث نبوی

مردم آزاری موجب از بین رفتن حقی از دیگران است.مردم آزار نمیفهمد که حق الناس را به گردن خود می اندازد. بدتر از او کسی است که مردم از انتقاد به او میترسند.