بایگانی دسته بندی ها

مهدویت

همراه ما باش

ملاقات با امام زمان عج و داستان های تشرف به حضرت صاحب الزمان را می توانید در این بخش از سایت ما مسلمانیم بخوانید. این داستان قسمت پنجم از این روایات خواندنی است. همراه ما باش؛…
ادامه مطلب …

سلطان آسمان ها

ملاقات با امام زمان عج و داستان تشرفات را قسمت به قسمت بخوانید. این ماجرا قسمت چهارم است. سلطان آسمان ها یولی اهل کشور چین است او می گوید: هیچ واژه ی برای تعریف خدا نداشتم.…
ادامه مطلب …

قول مردانه

داستان های تشرفات و ملاقات با امام زمان عج را می توانید در قسمت های مختلف اینجا مطالعه کنید. قول مردانه صدای اذان از رادیوی ماشین به گوش رسید، جوانی که در کنارم نشسته بود بلند شد…
ادامه مطلب …

سید عبدالکریم کفاش

این داستان درباره ی ماجرای ملاقات کردن یک کفاش با امام زمان عج است. سید عبدالکریم کفاش شیخ حسین گنجی(شاگرد آیت الله بهاءالدینی) از قول محروم شیخ عبد الکریم حامد (شاگرد شیخ رجبعلی…
ادامه مطلب …

احترام به پدر و مادر

داستان تشرفات یعنی همان داستان های حقیقی از ملاقات با امام زمان عج؛ این بخش قسمت اول این داستان است. احترام به پدر و مادر شیخ باقر نجفی، از شیخ صادق که دلاک بود، نقل می کند:…
ادامه مطلب …

داستان ظهور قسمت بیست و پنجم

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید. داستان ظهور اکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم. داستان ظهور قسمت…
ادامه مطلب …

داستان ظهور قسمت بیست و سوم

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید. داستان ظهور اکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم. داستان ظهور قسمت…
ادامه مطلب …

داستان ظهور قسمت بیست و دوم

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید. داستان ظهور اکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم. داستان ظهور قسمت…
ادامه مطلب …