بایگانی برچسب ها

احادیث حضرت محمد

مهدی عج خورشید پشت ابر

لطفا بخوانید???????? همچنین در حدیث دیگری آمده است که حضرت مهدی عج خود فرموده اند ???? چگونگی بهره مندی از من در غیبتم مانند بهره مندی از خورشید پشت ابر است.  تشبیه به امام…
ادامه مطلب …

صدقه از بین برنده گناهان

صدقه دادن یکی از کارهای پسندیده و خیری است که در دین ما بسیار به آن سفارش شده است. شاید در این شرایط اقتصادی کنونی به این فکر کنیم که در این وضعیت خودمان واجب تریم، خودمان مهم…
ادامه مطلب …

حدیث درباره بوسیدن فرزند

بوسیدن فرزند برای ابراز علاقه و عشق به آنها ضروری است و محبت و انس بیشتری را بین پدر و مادر و فرزند برقرار می کند. بوسیدن کودک احساس امنیت را در فرزند بیشتر می کند و مانند ذخیره…
ادامه مطلب …