ثواب صدقه دادن در روز و شب جمعه

0 3,018

ثواب صدقه دادن در روز و شب جمعه بسیار زیاد است آنقدر که حضرت جعفر صادق علیه السلام آن را به زیبایی توضیح داده اند.

ثواب صدقه در شب و روز جمعه

امام صادق علیه السلام فرمودند:

صدقه دادن روز و شب جمعه هزار برابر است و درود فرستادن بر پیامبر و آل او موجب هزار حسنه و زدودن هزار سیئه و رسیدن به هزار درجه است.

آن کس که در شب جمعه بر پیامبر درود می فرستد تا روز قیامت در آسمانها رخشان است و همانا فرشتگان آسمانها برای او طلب آمرزش می کنند و فرشته ی گماشته بر مرقد پیامبر (ص) تا روز قیامت برای او آمرزش خواهی می کند.

 

منبع کتاب بحار الانوار