حدیث امام رضا (ع) درباره تشکر از مردم

0 542

خوبی که می بینیم تشکر کنیم
حتی به اندازه یه ممنونم
یه متشکرم
یا به اندازه ی یه شاخه گل
یه هدیه
یه پیام خوب و زیبا
هیچی از آدم کم نمیشه اگه اهل تشکر باشه
هیچی! کم که نمیشه هیچ
به آدم اضافه هم میشه
به بزرگی آدم
به بلندای روح آدم
به عطوفت قلب آدم
و از همه مهم تر
کاری کنیم که خدا رو خوشحال کنیم
راستی!
اگه همین حالا بدونیم که
اگه بابت خوبی های دیگران ازشون تشکر کنیم
اگه قدردان محبت ها و لطف هاشون باشیم
خدا رو هم خوشحال می کنیم
و اگه نکنیم از خدا هم تشکر نکردیم..
از این به بعد
چطور رفتار می کنیم؟