حدیث امام رضا (ع) درباره حضرت مهدی (عج)

0 1,740

حدیث امام رضا (ع) درباره حضرت مهدی (عج) را در ادامه ی مطلب بخوانید:

امام رضا (ع) – به نقل از پدرانش(ع) – پیامبر خدا (ص) فرمودند:

سوگند به آن که مرا به حق، بشارت دهنده فرستاد، قائم از فرزندان من، با عهدی که از من به او رسیده است، دارای چنان غیبتی می شود که بیشتر مردم می گویند: خدا با خاندان محمد کاری ندارد و عده ای دیگر در به دنیا آمدن او شک می کنند. پس هر که زمان او را دریافت، به دین خویش سخت بچسبد، و اجازه ندهد شیطان در او شک ایجاد کند و در نتیجه از آیین من دورش گرداند و از دینم بیرونش کند، چرا که او پیش تر، پدر و مادرش را هم از بهشت بیرون کرده است. خدای توانا و بزرگ، شیاطین را دوستان کسانی قرار داده است که ایمان نمی آورند.

منبع:

کمال الدین، صفحه 370