حدیث امام صادق (ع) در مورد امید به خدا

0 1,023

تمام امیدت را خلاصه در او کن؛ خلاصه در کسی که بهترین و بالاترین است.

تمام زندگی ات را به او بسپار؛ بگذار برایت بهترین را رقم بزند.

تنها امیدت بگذار فقط آن کسی باشد که قدرت کامل در دست اوست؛ کسی که هیچ کس نمی تواند آنچه را که او میخواهد تغییر دهد؛

بگذار او برایت بنویسد

او برایت رقم بزند

در ایمان و در عشق به او قدم بردار

تا آرامش داشته باشی

و تنها از آن چیزی بترس که او را ناراحت می کند.. تنها از همان گناه بترس که بین تو و او فاصله می اندازد..
از آن لذت آنی که حضرت عشق را از تو ناراحت می کند.. از آن بترس..

متن عربی حدیث:

حُسْنُ اَلظَّنِّ بِاللَّهِ أَنْ لاَ تَرْجُوَ إِلاَّ اَللَّهَ وَ لاَ تَخَافَ إِلاَّ ذَنْبَكَ