حدیث حضرت امیر درباره دوست داشتن دشمنان خدا

0 1,323

بنگر که صاحب قلبت چه کسی است..

ببین که را دوست داری؟

که در جانت رخنه کرده؟

حاضری برای که فداکاری کنی؟

?آیا او محب خداست؟ آیا خدادوست و خداترس است؟

?یا هیچ واهمه ای از گناه صغیر و کبیر ندارد؟

?گناه با معیار من و شما نه!

?گناه با معیار دین با معیار قرآن

?بنگر آن زمانی که خطایی می کند ناراحت از ناراحتی پروردگارش می شود؟

?یا مغرورانه سر بلند کرده و هزار و یک بهانه می تراشد!

?دوست کسی باش که دوست خداست?

تا امنیت جانت، امنیت روح و روانت و امنیت زندگیت بر هم نریزد..

?کسی که محبت خدایی که بی نهایت نعماتش او را در بر گرفته در دلش نباشد… دنیا دنیا محبت من و تو را نیز نخواهد دید

کسی که از خدایی که قهار و قادر است نمی ترسد… باید از او ترسید