حدیث حضرت علی (ع) درباره عطا کردن

0 219

محبت، لبخند یا مال فرقی ندارد
ببخش آنچه را که شادمانی را به دلی هدیه می دهد
ببخش
هر قدر کم
‌کوچک
بهتر از ندادن است
بهتر از بخل است