حدیث درباره غیبت در روزه داری

0 4,337

غیبت کردن در روزه داری یکی از مسایلی است که در چندین حدیث به آن اشاره شده است.

حدیث درباره غیبت در روزه داری

یکی از این احادیث کلام گهربار امام جعفر صادق علیه السلام است. ایشان می فرمایند:

روزه دار در عبادت خدا به سر می برد، حتی اگر در بسترش خوابیده باشد؛ البته تا زمانی که از مسلمانی غیبت نکند.