حسد ورزیدن دوست

1,541

این حدیث بسیار قابل تامل است، شاید همین حالا که مشغول خواندن آن هستید یاد دوستانی بیفتید که در روزگاری نسبت به شما حسادت داشته اند و بعدها همین افراد برای شما مشکل ساز شده اند. حسادت دوست به دوست، حس خوبی نیست.. چه بسا دوستانی که طاقت دیدن خوشبختی و شادی دوست خود را ندارند. اگر او را در شادی ببینند تلاش می کنند تا او را در چشم دیگران خراب کنند یا اینکه رفتارشان با او تغییر می کند. گرچه بعضی ها بسیار سیاس هستند و طوری رفتار می کنند که پی بردن به فکر درونی آنها بسیار سخت است!

حسادت آفت یک رابطه است

اما اغلب این حسادت را در رفتار یا در کلامشان نمایان خواهند کرد. حسادت یک بیماری است، از هر لحاظ! کسی که از ازدواج و زندگی مشترک خوب دوست خود، به حسادت می آید و خدایی نکرده آنقدر این احساس شیطانی او را آزار می دهد که ممکن است دست به اقدام نادرستی برای برهم زدن زندگی آنها کند.

کسی که از وضع مالی مناسب دوست خود، به شدت عصبی است و حسادت می ورزد و آنقدر این حس در او شعله ور می شود که ناگاه زمانی به خود می آید که می بیند کاری کرده که دوست خود را ورشکسته کند.

 

دیگری که از موفقیت درسی دوستش ، حرص می خورد و به مدارج علمی او حسودی می کند؛ و وقتی متوجه می شود که حسادت با او چه کرده که می بیند پشت دوست خود بدگویی های زیادی کرده و در چاه غیبت افتاده است..

که البته این به خود آمدنها هم احتمالی است..بعضی ها به خودشان نمی آیند!

 

بعضی ها خیلی دیر به خودشان می آیند… مراقب باشیم که چه حسی در ما در حال شعله ور شدن است..شیطان و وسوسه هایش را بشناسیم و بر دهان او بکوبیم. خودمان را آموزش دهیم که از موفقیت و سعادت دیگران شادمان شویم از صمیم قلب..خودمان را تربیت کنیم و اگر خدایی نکرده، این چنین دوستانی در اطرافمان داشتیم که آنها به ما حسادت می کنند؛ سعی کنیم روابط مان را کمتر کنیم. با هر کسی رفت و آمد صمیمانه نکنیم. برای هر کسی سفره ی دلمان را باز نکنیم. هر موضوع شخصی زندگی مان را برای همه گان مطرح نکنیم..

 

چه بسا وقتی که کسی از روی سادگی یک شادی و موفقیت خود را در جمعی از دوستان مطرح می کند و یک نفر به او حسادت کند و زندگی اش را بر هم بریزد..

 

شیطان سوگند خورده و در کمین ماست..درهای زندگی را به روی او باز نکنیم.. او هیچ دو نفری را مانند هم وسوسه نمی کند و برای هر کس برنامه ای دارد. نقاط ضعف خود را بشناسیم و خود را تربیت کنیم.

 

و من الله التوفیق