خصلت اشخاص حریص در کلام امام صادق علیه السلام

0 178

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:

شخص حریص از دارا بودن دو خصلت محروم است و دو خصلت دائما با اوست:

1. از قناعت کردن محروم است پس در نتیجه این کار، راحتی و آرامش را از دست داده است.

2. از خشنود بودن به داده های الهی محروم است پس در نتیجه، یقین و باور خود، به خداوند را از دست داده است.

منابع

الخصال ، ج 1، ص 36

وسائل الشیعه ، حدیث 640