پاداش بخشش در کلام حضرت علی علیه السلام

0 3,138

می گویند:

❤️معنی سخن این است که آنچه انسان از اموال خود در راه خیر و نیکی انفاق می کنند، هرچند کم باشد خداوند پاداش او را بسیار می دهد.

????منظور از دو دست در اینجا دو نعمت است که امام بین نعمت پروردگار و نعمت از ناحیه ی انسان، با کوتاهی و بلندی فرق گذاشته است که نعمت و بخشش از ناحیه بنده را کوتاه، و از ناحیه خداوند را بلند قرار داده است، بدان جهت که نعمت خدا همیشگی و چند برابر نعمت مخلوق است، چرا که نعمت خداوند اصل و اساس تمام نعمتها است، بنابراین تمام نعمتها به نعمتهای خدا باز می گردد، و از آن سرچشمه می گیرد.

خوش به حال همه ی کسانی که چه دارا و چه ندار..دست از انفاق برنمی دارند و هیچ چیز مانع کمک کردن شان به همنوعانشان نمی شود..

و البته که خداوند عالم این لیاقت را به هر کس..ندهد…

التماس دعا از همه ی شما مهربانان و سخاوت مندان