افشای مسایل خصوصی زندگی مشترک

0 1,745

بخوانیم و تامل کنیم

اسمش را درد دل می گذارند اما درد دل تا چه حد و اندازه ای معنا دارد! اینکه کسی طوری صحبت کند که آبروی همسرش را کامل پیش هر غریبه ای ببرد اسمش درد دل نیست تخریب آبروی همسر است. غیبت است و حق الناس.

اینکه کسی آنچنان یک طرفه شوهرش را میان دوست و آشنا و خانواده پلید و بد جلوه دهد! اسمش درد دل نیست..تخریب آبروی همسر است..
اینکه با کوچکترین سوء ظن و شنیدن مساله ای..بدون تحقیق آن را به همسرمان نسبت دهیم و همه را مطلع کنیم..اسمش درد دل نیست..تخریب آبروی همسر است

و یادمان باشد امروز مسایل زیادی وجود دارد که نگفته نشان دهند مشکلات زندگی مشترک است و بردن آبروی همسر

طرف در صفحه ی شخصی اش پستی مملو از ناکامی زندگی مشترک می گذارد…توجه جمعی را به خود جلب می کند. آنان که او و همسرش را بشناسند بلافاصله به فکر فرو می روند که در زندگی اینها چه شده و نگاه های بد سمت همسر می رود…
آنان که نشناسند برخی سودجویانه به نوعی به خودشان اجازه می دهند به دایرکت بروند و جویای دل گرفته ی خانم از زندگی مشترک بشوند

همین مشکلات بر سر اکانت های تلگرام است؛ خانمی که تا با شوهرش دعوایش می شود سریعا عکس پروفایلش را متنی می گذارد که مفهومش پشیمانی از تاهل؛ قدر نشناسی همسر یا نا امیدی از زندگی است…اول از همه توجه همه را به خود جلب می کند…که آی ایها الناس من در زندگی مشترکم ..مشکل دارم..من با همسرم مشکل دارم

دست برداریم از این رفتارها..چاره ی حل مشکلات جار زدن آنها در هر جایی نیست. چاره اش اگر با صحبت و منطق حل می شود که خودتان اقدام کنید…اگر هم حل نمی شود یک مشاور امین پیدا کنید و سعی در پیدا کردن راه حل باشید

اینکه مشکلاتمان را فریاد کنیم یعنی به هر کسی اجازه می دهیم وارد حریم خصوصی مان شود
به هر کسی اجازه می دهیم…به شوهرمان.. بدبین شود…به همسرمان سوء ظن پیدا کند..

مراقب آبروی همدیگر باشیم

مراقب حریم زندگی زناشویی مان باشیم که گاه همین غفلت ها برایمان بسیار گران تمام می شود