حدیث رسول اکرم (ص) درباره برآورده کردن نیاز دیگران

0

برآوردن کردن نیاز دیگران همیشه نیاز به شرایط خاصی ندارد..

????همیشه نیاز به پول زیاد برای بخشندگی نیست..
????همیشه نیاز به بی غمی واسه همدردی نیست…
????همیشه نیاز به شاد بودن برای همدلی نیست…
????همیشه نیاز به #فقر برای قناعت کردن نیست…
????همیشه نیاز نیست تا بهترین شرایط رو داشته باشیم تا کاری کنیم

حدیث رسول اکرم (ص) درباره برآورده کردن نیاز دیگران

کسی که نیاز برادر مسلمان خود را به جا بیاورد، پاداش کسی را خواهد داشت که تمام عمرش را در راه خدمت به خدا سپری کرده است.

ان شاءا… که همه ما همت و توفیق کمک به دیگران را داشته باشیم.

????خوب بودن توی شرایط خوب و عالی کار خاصی نیست! خیلی ها میکنن!!

????اگه با جیب خالی دلت اومد هزار تومنی که داری رو نصف کنی بخشنده ای
.
????اگه خودت غم داشتی و کسی خواست باهات درد دل کنه…پس نزدیش و با روی گشاده استقبال کردی و پای حرفاش نشستی مهربونی
????اگه وضع مالیت خوب بود و قناعت کردی تا به جای صد تومن..دویست تومن به نیازمندی ببخشی میشی آدم خاص