حدیث حضرت محمد (ص) درباره دوست

0 513

دوست داشتن با چه چیزایی نشون داده می شه؟
✔تایید
👌تعریف و تمجید
❤تشویق و حمایت

🎯تو فضای واقعی چه کسانی رو تایید می کنیم؟
برای کی دست می زنیم؟
✔از کی حمایت می‌کنیم؟!
.
💝تو فضای مجازی… چه کسانی رو فالو داریم؟ 💓چه کسانی رو لایک (تایید و تشویق) می‌کنیم؟
💬برای چه کسانی کامنت های تاییدی میذاریم؟!

این حدیث رو یادمون باشه.. با خودمون تکرار کنیم👌
مراقب باشیم
ارزش خودمون رو دست کم‌نگیریم👌
رفتاری نکنیم‌که خدایی نکرده..بشیم انسان گمراه…