حدیث درباره عدالت بین فرزندان

0 4,455

به نظر شما چرا این کار اینقدر ناپسند بوده است که ابتدای حدیث آمده است: از خدا بترسید؟

آیا جز این است که بدون شک این عمل نزد خداوند بسیار زشت و ناپسند است.

عدالت یعنی چه؟

عدالت یعنی هر چیز را به جای خود و درست انجام دادن.
حال بی عدالتی میان فرزندان یعنی محبت و توجه بی دلیل به یک یا برخی از فرزندان نسبت به باقی بچه ها.

بی عدالتی بین فرزندان چقدر تبعات دارد؟

آیا این مساله رده ی سنی خاصی دارد یا منظور در همه ی رده های سنی است؟

تفاوت گذاشتن میان فرزندان نتیجه اش در بیشتر موارد منجر می شود به تنفر فرزندان از یکدیگر.
زمانی که والدی بی دلیل فرزندی را بر دیگری ترجیح دهد؛ تلاش کند تا به یکی از بچه های خود بدون هیچ دلیل عقلانی بیشتر محبت کند و او را نسبت به سایرین، مورد توجه بیشتری قرار دهد.

آنچه محرز است ابتدا سبب می شود تا فرزندان نسبت به هم احساس خوشایند و محبت شان را از دست بدهند. یکدیگر را رقیب عاطفی برای پدر مادر بدانند و احساس کنند که دیگری جای آنها را گرفته است.

بی عدالتی میان فرزندان رده ی سنی نمی شناسد…

در هر سنی می تواند آسیب وارد کند
کودک باشد مشکلات روحی و رفتاری در آینده برایش پیش می آید..
بزرگسال باشد دغدغه ی فکری و عصبی برایش ایجاد می شود…